Om boken

Boken Vi med master samler sanne historier om kavingen mange unge voksne opplever i overgangen fra universitetet til det virkelige liv. For mange varer denne perioden kun noen måneder, for andre tar den årevis, mens noen aldri helt kommer ut av den, og får ikke grep om det livet de trodde masterutdannelsen skulle ta dem til. De fleste historiene får en lykkelig slutt, men langt fra alle.

livboye-png8-v1

Jeg – Lars Hasvoll Bakke – intervjuer masterutdannede kandidater og lar de fortelle sine historier, i sine ord. Et utvalg av disse historiene blir anonymisert og presentert i den ferdige boken. Foruten å være til dels svært underholdende, vil historiene i Vi med master kaste lys på en dårlig kjent del av virkeligheten for mange unge voksne i Norge i dag.

Idéen bak boken

Tanken som utviklet seg til Vi med master dukket først opp i en mørk ølhall i Oslo, en oktoberkveld i 2015. Jeg hadde blitt arbeidsledig etter utløpet av årsvikariatet som var min første jobb etter studiene. Jobben hadde, for å si det forsiktig, ikke vært helt som jeg forventet. Men den hadde, om ikke annet gitt meg en hverdagsrutine, inntekter og blide kolleger. Nå satt jeg alene i leiligheten, uten inntekt men med all verdens ledig tid til å søke jobber. Med en solid mastergrad i historie og variert arbeidserfaring før, under og etter studiene, håpet jeg at veien til en ny og kanskje hakket mer utfordrende stilling ville bli enkel.

Feil. Når jeg overhode fikk tilbakemelding på søknadene mine, var det beskjeder om at det var kommet inn 100-500 søknader fra til dels svært godt kvalifiserte kandidater, og at de mest aktuelle nå ville bli innkalt til intervjuer. Så fulgte stillheten.

olhall1-png8-v1

Mellom frustrert søknadsskrivning druknet jeg sorgene i festlige lag og mørke ølhaller, hvor jeg møtte andre med liknende erfaringer. Foruten de med jobber de var himmelhøyt overkvalifiserte for og de langtids arbeidsledige, traff jeg de som i møte med et håpløst arbeidsmarked tok sjansen på at enda mer utdannelse ville redde dem. Tilleggsstudier innen økonomi, ledelse, administrasjon og pedagogikk gikk igjen, samt doktorgradsstudier. Det var ikke åpenbart hvorvidt disse grepene ville gjøre deres i overkant teoretiske utdannelser mer relevante for arbeidsmarkedet, eller kun ville gjøre studielånet større, og veien til meningsfylt arbeid enda vanskeligere.Ølkrus_non-transparent

Historiene jeg ble fortalt var svart humor av høy kvalitet. Fortellerne lo når de snakket, men den oppgitte tonen understreket at dette ikke hadde vært morsomt å oppleve. Selv om svært mange kaver skikkelig med liv og arbeid etter fullførte masterstudier, fortelles ikke slike historier offentlig i Norge, de ties bort. Du går ikke ut i avisene og klager høylydt over at du ble ansatt i en stilling med krav om masterutdannelse, men kun blir brukt til å printe dokumenter, stemple post og koke kaffe. Du har i det minste en inntekt, og vil slippe å få sparken for illojalitet. Ei heller ønsker du at framtidige arbeidsgivere som googler navnet ditt skal finne en nyhetsartikkel der du framstår som illojal og sutrete. Og hvis du etter et tresifret antall jobbsøknader går inn i ditt andre år som arbeidsledig ønsker du neppe å stå fram med historien din, for slik å kringkaste til alle og enhver at du er arbeidsløs og ikke får det til i verdens rikeste land.

norsk-flagg-png8-v1

Men enn så mye de masterutdannede selv tier om dette, enn så mye politikere bedyrer høyere utdannings utvilsomme verdi for enkeltindivid og nasjon, og enn så mye rektorer og dekaner benekter at det finnes noen ‘mastersyke’ i Norge – disse historiene er en del av virkeligheten og reflekterer problemer med langt større enn omfang enn de 30 utvalgte skjebnene i denne boken.

Om forfatteren og medvirkende

Lars Hasvoll Bakke (født 1986) forfatter Vi med master. Han har en bachelorgrad i humanistiske fag fra NTNU og en mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo.

Tine Waag Fjeldstad (født 1985) gjør bokens illustrasjoner. Hun har en Bachelor of Arts fra University of the Arts London og en Master’s Degree in Environment, Politics and Globalisation fra Kings College London.

Hanne Linn Skogvang (født 1990) er redaktør for boken. Sommeren 2016 fullfører hun en mastergrad i religionshistorie ved Universitetet i Oslo.

Kontakt meg